Mesin Taruhan Bola Online terbaik 2020

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับคนที่ฉีด qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วจะไม่เป็น แต่อย่างน้อยก็มีภูมิต้านทานที่จะไม่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น และเมื่อไม่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นก็ไม่สามารถที่จะไปแพร่ระบาดเชื้อให้กับผู้อื่น นั่นคือความมุ่งหมายในการฉีดวัคซีน qqroyalbet88 or 188thai สล็อต สำหรับผู้ติดเชื้อแล้วก็ต้องนำเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล และส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะมีโรคร้ายแรง หรือเป็นผู้สูงวัย ฉะนั่นขอยืนยันว่าเรายังรักษาได้อยู่ อันนี้ขอให้เข้าใจด้วย ตนไม่ต้องการให้มีใครตายสักคนเดียว ตายคนตนก็เสียใจ และคนที่เสียใจมากที่สุดคือครอบครัวของท่าน

เมื่อข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว สยามไบโอไซเอนซ์จะส่งมอบวัคซีนให้กับแอสตราเซนเนก้า qqroyalbet88 or 188thai ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการผลิตรวมถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานของสยามไบโอไซเอนซ์ qqroyalbet88 or 188thai ก่อนที่แอสตร้าเซนเนก้าจะดำเนินการส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยตามกำหนดในเดือนมิถุนายน โดยสยามไบโอไซเอนซ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนแต่อย่างใด

ในวิกฤตการณ์นี้ สยามไบโอไซเอนซ์ตระหนักถึงหน้าที่ในการผลิตวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นทดสอบการผลิตในเดือนธันวาคม qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ กระทั่งส่งมอบวัคซีน สยามไบโอไซเอนซ์ได้ทำงานร่วมกับแอสตร้าเซนเนก้าอย่างใกล้ชิด qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ เพื่อผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ได้ทันตามกำหนด ทั้งนี้ การผลิตวัคซีนเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่มีความซับซ้อน ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ดำเนินการผลิตโดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ โดยสยามไบโอไซเอนซ์ใช้ระยะเวลาในการผลิตใกล้เคียงกับบริษัทในประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการว่าจ้างจากแอสตร้าเซนเนก้า เช่น ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อต กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญในการผลิตวัคซีนโควิด-19 โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมทางไกลกับแอสตร้าเซนเนก้าอย่างใกล้ชิด เพื่ออัพเดทความคืบหน้าทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของแอสตร้าเซนเนก้า ผู้เกี่ยวข้องทุกคนกำลังทำงานแข่งกับเวลา qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อต เพื่อผลิตวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพของคนในชาติ รวมถึงเศรษฐกิจไทยกลับคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอสตร้าเซนเนก้าทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ออนไลน์ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเร็วที่สุดท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ โดยไม่หวังผลกำไร และเพื่อให้การผลิตและส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เราได้ทำสัญญาจ้างผลิตกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทยเพื่อที่จะให้วัคซีนนี้ได้มีใช้อย่างแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในช่วงแรกของการส่งมอบวัคซีน qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ออนไลน์ ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีความเหมาะสม เรากำลังเร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ทันตามกำหนด qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ออนไลน์ ขอขอบคุณพันธมิตรของเราทุกฝ่ายที่ร่วมกันทุ่มเททำงานเพื่อก้าวสำคัญในการเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้โดยรวดเร็วที่สุด